FUNDACJA DZIECI ZDOLNYCH „COGITO”

Fundacja Dzieci Zdolnych „Cogito”,
KRS 0000685514 NIP: 1231358601
REGON: 36773191400000
Nr konta: 85 1600 1462 1823 2795 6000 0001
Tel: 604 17 17 14
E-mail: cogito@rzezucha.com

Pobierz Statut Fundacji