OFERTA ZAJĘĆ KREATYWNO-ARTYSTYCZNYCH

  • Mam pomysł / I’ve got an idea / Tengo una idea – zajęcia kreatywne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w grupach około 6 – osobowych. W trakcie zajęć dzieci tworzą głównie własne zabawki przy wykorzystaniu materiałów plastycznych i recyclingowych. Wykonane własnoręcznie zabawki służą do dalszej zabawy w domu, co istotnie wpływa na wzrost aktywności twórczej dzieci. Zajęcia zawierają elementy języka angielskiego lub hiszpańskiego odnoszącego się do pojęć plastycznych i wiedzy ogólnej o świecie. Osadzone są w kontekście kosmopolitycznego myślenia o świecie. Czas trwania: 30 min– 45 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 40 do 20 zł
  • Art – eksploracje /Art – explorers – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat w grupach od 4 do 8 osób, wprowadzające je w świat twórczości i różnych dziedzin sztuki. Dzieci doświadczają korespondencji sztuk oraz poznają wiele technik plastycznych. Zajęcia intensywnie rozwijają wyobraźnię i twórcze, dywergencyjne oraz samodzielne myślenie. Uczą także szacunku dla własności intelektualnej i odrębności kulturowej. Zawierają elementy języka angielskiego i/lub hiszpańskiego. Czas trwania 45 lub 90 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 40 do 20 zł
  • Wędrówki ścieżkami artystów /Following artists’ paths – zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat w grupach od 4 do 8 osób. Uczą technik rysunkowych i malarskich w oparciu o historię sztuki. Rozwijają wyobraźnię, twórcze myślenie oraz indywidualną ekspresję. Ważnym elementem jest poszukiwanie własnych środków wyrazu. Zawierają elementy języka angielskiego i/lub hiszpańskiego. Czas trwania 120 min. Realizowane w Studio. Cena jednostkowa 40 zł.
  • Poezja i Sztuka dla Kreatywności /Poetry and Art for Creativity  Cykl warsztatów, którym poświęcona jest książka o tym samym tytule dla dzieci od 2 do 15 roku życia. Zajęcia oparte są na korespondencji jaka zachodzi między poezją a malarstwem. Zawierają również elementy treningu twórczości i historii sztuki. Czas trwania 90 – 120 min. Realizowane poza Studiem, w bibliotekach, szkołach, przedszkolach. Cena do ustalenia.
  • Wyjazdy weekendowe do muzeów. Organizujemy kameralne, czteroosobowe wyjazdy na ciekawe wystawy czasowe w muzeach warszawskich dla dzieci od 6 do 12 lat. Dzieci poznają przedstawiane prace artystów zawsze w formie interaktywnej tak, aby doświadczyć inspirującego charakteru kontaktu ze sztuką. Wyjazdy te pozwalają również na dostrzeżenie związku sztuki z życiem codziennym. Czas trwania – ok. 4 godzin. Cena ok. 80 zł.