CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH Z ELEMENTAMI CLIL METODĄ KREATYWNĄ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 • Doświadczanie pozytywnych, radosnych sytuacji związanych z nauką języka obcego
 • Budowanie motywacji wewnętrznej na przyszłe lata nauki
 • Osłuchiwanie się z językiem, nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia
 • Czynna, aktywna nauka słownictwa i wyrażeń językowych, ćwiczenie pamięci długotrwałej
 • Wprowadzanie w naukę czytania
 • Rozwój twórczego, kreatywnego myślenia i wyobraźni
 • Przekazywanie wiedzy o bliższym i dalszym świecie, uwrażliwienie dzieci na problemy zanieczyszczenia środowiska, wielokulturowości społeczeństwa
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i empatii
 • Poznawanie elementów kultury krajów anglo i hiszpańsko – języcznych

CELE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ AKTYWNE I TWÓRCZE DZIAŁANIE DZIECI

WYKORZYSTUJEMY

 • Szereg technik plastycznych – rysowanie za pomocą różnych mediów – flamastry, pastele suche i olejne, kredki woskowe, ołówek, węgiel, malowanie – akwarela, tempera, farba akrylowa, tusz, wycinanie, lepienie, konstruowanie 3D, metaloplastykę, filc, tkanina, kolaż, origami, zastosowanie materiałów naturalnych (liście, orzeszki, patyczki, glina itp.) oraz recyclingowych.
 • Techniki twórczego myślenia – skojarzenia, transformacje, analogie, myślenie dedukcyjne, myślenie abstrakcyjne
 • Muzykę, dramę, piosenki, bajki, historyjki, rozmówki, filmiki, wierszyki, słuchowiska, czytanie książek, poznawanie legend, samodzielnie tworzone gry i zabawy językowe
 • Metodę pracy projektowej
 • Zabawę słowem
 • Atrakcyjne materiały wizualne
 • Elementy klasycznych metod nauczania języka obcego: TPR, imersji, drylu
 • Nowoczesną technologię – gry interaktywne, fotografię, dyktafon, prostą kamerę

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH – JĘZYK OBCY

JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia są prowadzone w grupach od 2 – 6 dzieci. Czas trwania w zależności od miejsca od 30 min do 75 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 45 do 20 zł.

JĘZYK HISZPAŃSKI – zajęcia są prowadzone w grupach od 2 – 6 dzieci.  Czas trwania w zależności od miejsca od 30 min do 75 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 45 do 20 zł.

¡HELLO ESPAŃOL! – dwujęzyczne zajęcia są wprowadzeniem w naukę  języka hiszpańskiego z odniesieniem do poznanych już elementów języka angielskiego. Prowadzone są w grupach od 2 – 6 dzieci. Czas trwania w zależności od miejsca od 30 min do 75 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 45 do 25 zł.