Mili Państwo i Drogie Dzieci 😉

Sylwia Zabor-Żakowska – Rzeżucha

Bardzo lubię swoją pracę, która pozwala mi łączyć wiele zainteresowań – języki obce,  rozwijanie kreatywności  u dzieci, malarstwo, poezję oraz pewną znajomość przyrody. Przekazywanie  swoich umiejętności oraz pasji przynosi  mi wiele satysfakcji, choć na efekty zazwyczaj trzeba poczekać.

Oprócz zamiłowania dla wspomnianych dziedzin posiadam potrzebną wiedzę i umiejętności, które zdobyłam studiując  Filologię Angielską ze specjalizacją nauczania na UW w Warszawie, Ogrodnictwo na SGGW, Psychologię Twórczości  o specjalności Aktywność Twórcza i Sposoby Jej Wspierania na UJ w Krakowie.  Ukończyłam także z wyróżnieniem Malarstwo na UMSC w Lublinie.

Miałam również  możliwość  pogłębiać  swoją wiedzę dotyczącą kreatywnych metod nauczania języków obcych w szczególnym miejscu, jakim jest Oxford. Poznałam tam wielu nauczycieli z całej Europy, w tym z Hiszpanii, co zaowocowało opanowaniem przeze mnie tego języka i włączeniem go do mojej palety oferowanych zajęć.

W procesie edukacji interesuje mnie przede wszystkim jakość pracy i wysoka efektywność – dlatego pracuję w niedużych grupach zarówno ucząc języków jak i prowadząc warsztaty artystyczne.

Zapraszam na kreatywne zajęcia językowe z elementami CLIL, warsztaty artystyczne oraz do współpracy z Rzeżucha Studio.

Sylwia Zabor-Żakowska