CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH Z ELEMENTAMI CLIL Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KREATYWNEGO MYŚLENIA DLA DZIECI SZKOLNYCH I MŁODZIEŻY

 • Osiągnięcie poprawności i płynności językowej w obrębie czterech podstawowych umiejętności: rozumienia, czytania, pisania i mówienia na przerabianym poziomie
 • Poprawne i biegłe opanowanie rozszerzonej warstwy leksykalnej i gramatycznej języka na danym poziomie
 • Ćwiczenie poprawności wymowy
 • Ćwiczenie płynności i giętkości myślenia o charakterze dywergencyjnym
 • Kształtowanie świadomości bycia obywałem/obywatelką świata z uwrażliwieniem na współczesne problemy
 • Integrowanie wiedzy ogólnej z nauką języka
 • Poznawanie kultury anglo i hiszpańsko-języcznej
 • Budowanie autonomii zarówno w uczeniu się jak i użyciu języka obcego
 • Budowanie tożsamości własnej w połączeniu z otwartą i tolerancyjną postawą wobec zjawiska wielokulturowości świata
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów
 • Doświadczanie radości i satysfakcji z poznawania obcego języka

CELE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ AKTYWNE I TWÓRCZE DZIAŁANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

CELE OSIĄGAMY POPRZEZ ZASTOSOWANIE

 • Programu National Geographic Learning
 • Bieżących materiałów internetowych dostarczanych przez BBC Learning English, British Council oraz Kids’ National Geographic
 • Priorytetów Edukacji Europejskiej
 • Wykorzystanie zróżnicowanych materiałów audio wizualnych proponowanych przez magazyny Teacher’s Magazine, LaRevista, ¿Español? Si, gracias.
 • Utworów muzycznych, piosenek, książek, opowiadań, bajek, historyjek, żartów słownych, filmów, przedstawień teatralnych, komiksów
 • Współczesnej technologii: dyktafonu, kamery, aparatu fotograficznego
 • Metody projektowej
 • Klasycznych metod nauczania języka, ćwiczenie pamięci długotrwałej i metody śnieżnej kuli
 • Aktywność uczniów

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI SZKOLNYCH I MŁODZIEŻY – JĘZYK OBCY

JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia są prowadzone zarówno indywidualnie, z nastawieniem na specjalne potrzeby edukacyjne jak i  w grupach od 2 – 6 dzieci w ramach poziomów A1 – C1 Czas trwania 75 min. Realizowane w Studio. Cena jednostkowa od 80 do 25 zł .

JĘZYK HISZPAŃSKI – zajęcia są prowadzone zarówno indywidualnie, z nastawieniem na specjalne potrzeby edukacyjne jak i  w grupach od 2 – 6 dzieci w ramach poziomów A1 – B1/B2. Czas trwania 75 min. Realizowane w Studio.  Cena jednostkowa od 80 do 25 zł.

JĘZYK HISZPAŃSKI PO ANGIELSKU – zajęcia są prowadzone zarówno indywidualnie, z nastawieniem na specjalne potrzeby edukacyjne jak i  w grupach od 2 – 6 dzieci, które opanowały język angielski na poziomie co najmniej A1. Czas trwania 75 min. Realizowane w Studio. Cena jednostkowa od 90 do 30 zł .