Poezja i Sztuka dla Kreatywności

Cykl warsztatów, którym poświęcona jest książka o tym samym tytule dla dzieci od 2 do 15 roku życia. Zajęcia oparte są na korespondencji jaka zachodzi między poezją a malarstwem. Zawierają również elementy treningu twórczości i historii sztuki. Czas trwania 90 – 120 min. Realizowane poza Studiem, w bibliotekach, szkołach, przedszkolach. Cena do ustalenia.

Age Group : 2-15
Class Size : 6-25
Sessions 90 - 120

Class Start

Related Classes