Mam pomysł

Zajęcia kreatywne  przeznaczone dla dzieci przedszkolnych w grupach około 6 – osobowych. W trakcie zajęć dzieci tworzą głównie własne zabawki przy wykorzystaniu materiałów plastycznych i recyclingowych. Wykonane własnoręcznie zabawki służą do dalszej zabawy w domu, co istotnie wpływa na wzrost aktywności twórczej dzieci. Zajęcia zawierają elementy języka angielskiego lub hiszpańskiego odnoszącego się do pojęć plastycznych i wiedzy ogólnej o świecie. Osadzone są w kontekście kosmopolitycznego myślenia o świecie. Czas trwania: 30 min– 45 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 40 do 20 zł

Age Group : 3-6
Class Size : 6-12
Pricing 20-40
Sessions 30-45

Class Start

Related Classes