¡HELLO ESPAŃOL!

Dwujęzyczne zajęcia są wprowadzeniem w naukę języka hiszpańskiego z odniesieniem do poznanych już elementów języka angielskiego. Prowadzone są w grupach od 2 – 6 dzieci. Czas trwania w zależności od miejsca od 30 min do 75 min. Realizowane w Studio i w placówkach oświatowych. Cena jednostkowa od 40 do 25 zł.

Age Group : 3-6
Class Size : 6-12
Pricing 25-40

Class Start

Related Classes