FUNDACJA DZIECI ZDOLNYCH „COGITO”

Fundacja Dzieci Zdolnych „Cogito”,
KRS 0000685514 NIP: 1231358601
REGON: 36773191400000
Nr konta: 19 1090 2590 0000 0001 3502 9087
Tel: 604 17 17 14
E-mail: cogito@rzezucha.com

Pobierz Statut Fundacji